Νέα

Σύνδρομο Oπισθίων Αποφυσιακών Αρθρώσεων (Facet)

Oι αποφυσιακές αρθρώσεις (ζυγο-αποφυσιακές) είναι πραγματικές διαρθρώσεις αποτελούμενες από αρθρικό θύλακο, υμένα, χόνδρους και μηνίσκο. H αρθροπάθεια των…

Θεραπεία με κρουστικούς υπερήχους στην πελματιαία απονευρωσίτιδα.

shockwave
Οι δυνατότητες μέχρι σήμερα για την θεραπεία της πελματιαίας απονευρωσιτιδας ήταν λίγες.  Αρκετες  φορές συνιστούνταν φυσικοθεραπείες με τα κλασσικά μέσα…